Főoldal » Rólunk

Magyar Jógaoktatók Szövetsége

Együtt a minőségi jógaoktatásért

Kik vagyunk?

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége 2006-ban alakult azzal a szándékkal, hogy minőségbiztosítási rendszert hozzon létre, amely segít eligazodni az egyes jógaoktatók és jógaoktató képzések sokszor nehezen összevethető színvonalának, képzettségi szintjének megítélésében.

A minősítés célja nem értékítélet, hanem egyfelől olyan minimum tudásszint meghatározása, amely elengedhetetlen a jóga biztonságos és hatékony oktatásához, másfelől a lehető legobjektívabb mérce kidolgozása, ami képet adhat az egyes oktatók és iskolák tapasztaltságának, hitelességének mértékében.

Mi a célunk?

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége átfogó célja a hazai jógaoktatók összefogásának és együttes fellépésének támogatása a minőségi jógaoktatás érdekében. 

Az összefogással erősíteni az egység tudatot, a testvériséget a különbözőségek helyett. A minőség alatt a jóga ősi értékeinek megőrzését értjük a jógaoktatásban, mellyel hozzájárulunk az emberiség jólétéhez.

Ennek eléréséhez az Egyesület a következő társadalmi célokat kívánja megvalósítani:

A hazai jógaoktatók széles körében elismert minősített jógaoktatói védjegy létrehozása, formalizálása és népszerűsítése.

Az Egyesület tagjainak szakmai tudására épülő szakmai önképző, önfejlesztő hálózat kiépítése.

Támogatás nyújtása az Egyesület tagjainak a jógaoktatói hivatás, mint szakma művelésében.

Karitatív tevékenységek ösztönzése a karma jóga szellemisége, és az ehhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadásával.

Mit csinálunk?

Az MJSZ a következő konkrét feladatok megvalósítását tűzi ki célul:

Külső partnerségeket épít a tradíciókkal, jógastúdiókkal, valamint a hazai jógaélet közszereplőivel.

Transzparens, mindenki által átlátható, rendszerszerűen felépített belső működést valósít meg, melyben mindenki számára egyértelműen megfogalmazásra kerülnek a közös célok, melyek megvalósítása a munkacsoport vezetők elképzeléseinek és faladatainak összehangolására épül.

Az Egyesület a jógaoktatói minősítés standardjainak létrehozásával egy jól dokumentált, objektív eljárási folyamatot hoz létre, a jógaoktatói minősítési kérelmeket elbírálja, és minősített oktatói nyilvántartás vezet.

Minimális, a jógára jellemző etikai követelményeket tartalmazó kódexet dolgoz ki.

A jógaoktatók és szervezetek területi nyilvántartásával, annak minél szélesebb körben történő publikálásával elősegíti, hogy minden érdeklődő megtalálja a hozzá legközelebb eső garantált minőségű jógaoktatást.

Marketing tevékenységet végez az Egyesület Minősített Oktatói Védjegy ismertségének és társadalmi elfogadottságának növelése érdekében.

Tradícióközi szakmai programokat szervez, ezzel megteremti egy tradíciókat összekötő szakmai hálózat alapjait.

A kezdő jógaoktató generáció számára szakmai támogatást nyújt.

Olyan programokat, előadásokat, műhelyeket szervez, melyek a jógaoktatói hivatás, mint szakma megvalósításában segítik a hazai jógaoktatókat.

Az oktatókat szakmailag támogatja a karma jóga szellemisége, és az ehhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadásával.

Karitatív programokat szervez azok számára, akik jógázni szeretnének, de anyagilag ez nehézséget okoz nekik.

Rendszeres igényfelmérést, információgyűjtést végez a tagok körében az Egyesület munkájára vonatkozóan, és ez alapján saját tevékenységeinek körét és azok szerveződését folyamatosan továbbfejleszti.

Védjegyek

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége védjeggyel ellátott oklevelet ad ki minden jógaoktató, jógaszervezet és jógaoktató képzést és továbbképzést vezető tagjának, aki az MJSZ által előírt követelményeket teljesíti. Az oklevél tulajdonosa jogosult a minőségi védjegy használatára.

Ezzel segítjük elő, hogy…

P

a jóga iránt érdeklődők szakmailag felkészült,

P
a gyakorláshoz ideális feltételeket megteremtő,
P
a jóga szellemiségét hordozó
… jógaoktató által részesüljenek elméleti és gyakorlati oktatásban.

Mindenkinek javasoljuk, hogy mielőtt jógázni kezdenek, érdeklődjenek a jógaoktató képzettségéről, illetve, hogy rendelkezik-e ő vagy a szervezet az MJSZ Védjegyének az alábbiakban felsorolt valamelyikével.

Hiszek abban, hogy a jóga mindenkié, a Tiéd is…

“Hiszek abban, hogy a jóga mindenkié, a Tiéd is. Azt nem sajátíthatja ki egy közösség sem, elvenni belőle kár lenne, megtartani a sport szintjén tévedés, összekeverni mással pedig hiba.

Jógaoktatóként a jóga eredeti értékeit képviseljük és terjesztjük, ezt bizonyítja az is, hogy tagjaink kizárólag olyan oktatók lehetnek, akik megfelelnek a Nemzeti Jógaoktatói Minimumnak és mindannyian elfogadják a jóga meghatározását.

Bár csak egy Egyesület vagyunk, mégis mi vagyunk azok, akik itthon, magyar nyelven jógafesztiválokat, jógakonferenciákat és szakmai továbbképzésesket szervezünk. Akik összefogjuk és képviseljük a különböző jógaiskolákat, stúdiókat, oktatókat.

Jógaoktatóként neked egy támogató közösséget kínálunk, ahol együtt munkálkodunk azon, hogy a jóga hazai elismertségét emeljük.

Az MJSZ mögött itt állok személyesen és örömmel fogadok minden, a jóga ügyét előbbre vivő gondolatot.

Remélem, Téged is hamarosan tagjaink között köszönthetlek! Itt tudsz jelentkezni.”

Üdvözlettel,
Komjáti Zsuzsanna
az MJSZ elnöke

U.i.: Ha megbízható jógaiskolát vagy jógaoktatót keresel, ITT megtalálod.

Tagfelvétel

Szövetségünknek tagja lehet minden jógaoktató, jógaközpont vagy jógaszervezet, aki elfogadja az MJSZ alapszabályában megfogalmazott szellemiséget és megfelel az MJSZ által felállított minimum tudásszintnek.


A havi 500 Forintos tagdíjat belépéskor, utána pedig minden év elején egy összegben lehet befizetni.

A Jóga meghatározása

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége egységesen a jóga fogalmát Indiából származó ősi, a gyakorlaton alapuló egyetemes bölcseleti rendszerként határozza meg, amely az ember testi, lelki, szellemi, szociális és spirituális kiteljesedését szolgálja.

Végső célja a megvilágosodás, az elme feletti tökéletes uralom elnyerése. Az egyéni lélek felismeri, hogy Ő egy a Felsőbb Énnel.

A jóga a test, elme és a lélek tudománya.

Segít minden idők emberének visszatalálni a harmónia, az egészség és a boldogság útjára sok ezer éves gyakorlatai és filozófiája segítségével.

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Patandzsali Jóga szútráinak és a Bhagavad Gítá verseinek szellemében értelmezi a jógát és annak gyakorlását.

A Jógaoktató meghatározása

Az MJSZ álláspontja szerint jógaoktató az a jógát gyakorló és annak az Oktatási Szabályzat 1. pont szerinti szellemiségét követő személy, aki valamelyik jógaoktató képző intézményben – az Oktatási Szabályzat 5. pontja szerinti – jógaoktatói tanfolyamot végzett és annak anyagából tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsga alapján jógaoktatói oklevelet szerzett.

Különleges érdemek esetén megfelelő ajánlás birtokában az Oktatási és Szakmai Munkacsoporttól egyedi elbírálást lehet kérni.

Ez alapján egyedileg indokolt esetekben az Oktatási és Szakmai Munkacsoport a minősített jógaoktatói címet megadhatja.

Az MJSZ-ben megjelenő tagozatok

Tradicionális Jógaszervezetek és jógaoktatók szekciója/tagozata

Ha egy Mester-tanítvány láncolathoz tartozol és annak megfelelően adod tovább a jóga tanításait, akkor tudod ezt a szekciót választani.
Tradicionális iskolák listáját ITT találod.

Integratív Jógaszervezetek és jógaoktatók szekciója/tagozata

Ha több tradíció tanításait alkalmazod a jógaoktatásodban, akkor válaszd ezt a szekciót.

Egyéb jógairányzatok szekciója / tagozata

Azon Jógaszervezetek és jógaoktatók, akik elfogadják és magukénak vallják az MJSZ Oktatási Szabályzat 1. és 2. pontjait.

Együtt a minőségi jógaoktatásért!