A Magyar Jógaoktatók Szövetsége (MJSZ) jógázók kérésére egyeztetést kezdeményezett az Anamé Program vezetőivel, annak érdekében, hogy megismerkedjenek a Programmal.

Az MJSZ úgy tartja, hogy a Jóga fogalmát az a szellemi irányzat meríti ki, amely Patandzsali Jóga szútráinak és a Bhagavad Gítá verseinek szellemében segíti elérni a harmóniát, az egészséget, és a boldogságot, sok ezer éves gyakorlatai és filozófiája segítségével. Ez az Indiából származó ősi, gyakorlatokon alapuló egyetemes bölcselet az ember testi, lelki, szellemi, szociális és spirituális kiteljesedését szolgálja. Végső célja a megvilágosodás, az egyéni lélek és a Fensőbb Én egységének felismerése, az elme feletti tökéletes uralom elnyerése.

Az Anamé program vezetőségének hozzájárulásával az MJSZ képviselői részt vettek egy Anamé-s gyakorláson. A Programmal való ismerkedés során MJSZ megállapította, hogy a Program nem tekinthető egyetlen jógairányzat követőjének sem. Tanítása nem a hagyományos tanítványi láncolaton keresztül száll tovább és nem is egy mester tanításából merít. Ezért a program bár spirituális elemekre épít nem jógairányzat.

A MJSZ egyik feladata a Magyarországon fellelhető jógairányzatok szakmai tartalmának és színvonalának biztosítása, ezért azon kívül, hogy az MJSZ teret engedett a Program vizsgálatának, és megpróbált a Program vezetői és a Programon résztvevők közötti esetleges félreértéseket tisztázni, további lehetőséget nem lát a közvetítésre, tekintettel arra, hogy az Anamé Program a Magyar Jógaoktatók Szövetségének hatáskörén kívül eső, klasszikus jógairányzatnak nem tekinthető módszer.

Ezért úgy gondoljuk, mindenki saját felelősségére vegyen részt a Programban, az ott javasolt elővigyázatosság betartása mellett.

Hari Óm Tat Szat