Mit csinálunk?

Az MJSZE a következő konkrét feladatok megvalósítását tűzi ki célul:

Külső partnerségeket épít a tradíciókkal, jógastúdiókkal, valamint a hazai jógaélet közszereplőivel

Transzparens, mindenki által átlátható, rendszerszerűen felépített belső működést valósít meg, melyben a mindenki számára egyértelműen megfogalmazásra kerülnek a közös célok, s melyek megvalósítása a munkacsoport vezetők elképzeléseinek és faladatainak összehangolására épül.

Az Egyesület a jógaoktatói minősítés standardjainak létrehozásával egy jól dokumentált, objektív eljárási folyamatot hoz létre, a jógaoktatói minősítési kérelmeket elbírálja, s minősített oktatói nyilvántartás vezet.

Minimális, a jógára jellemző etikai követelményeket tartalmazó kódexet dolgoz ki.

A jógaoktatók és szervezetek területi nyilvántartásával, annak minél szélesebb körben történő publikálásával elősegíti, hogy minden érdeklődő megtalálja a hozzá legközelebb eső garantált minőségű jógaoktatást.

Marketing tevékenységet végez az Egyesület Minősített Oktatói Védjegy ismertségének és társadalmi elfogadottságának növelése érdekében.

Tradícióközi szakmai programokat szervez, ezzel megteremti egy tradíciókat összekötő szakmai hálózat alapjait.

A kezdő jógaoktató generáció számára szakmai támogatást nyújt.

Olyan programokat, előadásokat, műhelyeket szervez, melyek a jógaoktatói hivatás, mint szakma megvalósításában segítik a hazai jógaoktatókat.

Az oktatókat szakmailag támogatja a karma jóga szellemisége, és az ehhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadásával.

Karitatív programokat szervez azok számára, akik jógázni szeretnének, de anyagilag ez nehézséget okoz nekik.

Rendszeres igényfelmérést, információgyűjtést végez a tagok körében az Egyesület munkájára vonatkozóan, s ez alapján saját tevékenységeinek körét és azok szerveződését folyamatosan továbbfejleszti.