OAuthException: Error validating application. Application has been deleted.

II. Európai Jógakongresszus

Beszámoló az MJSZ magyar küldöttségétől
A kongresszus programja

Friday, 27TH MAY

12.00 Pre-opening Session

13.30 LUNCH

15.30 Official Opening
Invocation: ‘Ganesha Sharanam’ by Omkára Choir
Initial words by all Yoga Masters

16.45 Break

17.00 London Sevashram Sangha – H.H. Swami Nirliptánanda
Lecture: ‘Practice Yoga for a Better Society and a Safer World’ (Main Hall)

17.45 Sulislaw Institute of Yoga and Ayurveda – Dr. Bhandari Chandra Mohan
Lecture: ‘Holistic Health and Wellness Management through Yoga and Ayurveda’
(Main Hall)

18.30 FEYS – Master Surabhi – Lecture: ‘The Relevance of Yoga for the European Society and for World Peace’ (Main Hall)

18.30 Paul Stradins Clinical University Hospital – Prof. Valdis Pirags – Lecture – (Hall B)

19.30 DINNER

20.30 CULTURAL PROGRAM

Saturday, 28TH MAY
6.00 Portuguese Yoga Confederatiion: H.H. Jagat
Guru Amrta Suryánanda Mahá Rája
Guiided Mediitatiion and Kiirtan (Maiin Hallll)

7.30 Yoga Viidya – Master Sukadev Bretz
Yoga Cllass: Pranayama, Asanas, Rellaxatiion and Mediitatiion
(Maiin Hallll)

7.30 Sulliisllaw Instiitute of Yoga and Ayurveda –
Bhandarii Chandra Mohan
Workshop: Understandiing sciience off Yoga workouts ffor
assured resullts (Hallll B)

9.00 BREAKFAST

10.15 Associiatiion of Hungariian Yoga Teachers –
Master Aranka Keseru Saraswatii
The way to Peace – Conqueriing Fear (based on the teachiing
off Master Siivananda) (Maiin Hallll)

11.00 Centre de Yoga Iyengar de Pariis – Master
Sriicharan Faeq Biiriia
Lecture: ‘‘Yoga: ffrom sellff-diisciiplliine to ffreedom’’ (Maiin Hallll)

11.45 BREAK

12.00 SANATANA DHARMA – Master Madhavacarya
Workshop: Chakras Openiing and Harmoniisiing
(Maiin Hallll)

12.00 Bhaktii Yoga Teacher”s Associiatiion (ISKCON)
– Master Atma Yogii Dhiira
Workshop: ‘‘Mantra Yoga System ffor Teachers and Students’’
(Hallll B)

13.30 LUNCH

15.30 Centre Santosha – Master Thiierry Van Brabant
Lecture: ‘‘The theory and practiice off “PARINANA’’ (Maiin Hallll)

16.15 Russiian Cllassiicall Yoga Federatiion – Masters
Valleriia Alliikiina & Daniiell Korollev
Yoga Cllass: Pranayama, Asanas, Rellaxatiion and Mediitatiion
(Maiin Hallll)

16.15 Yoga Súrya – Academy of Yoga & Mediitatiion –
Master Veda Caiitanya
Lecture: ‘‘The Vallue off Cllassiicall Yogiic Educatiion as an
Allternatiive to the Modern Yoga Trends’’ (Hallll B)

17.00 BREAK

17.15 ISKCON – H.H. Yadunandana Swamii
Lecture: ‘‘The Power off Bhaktii iin Yoga’’
(Hallll B)

18.00 FEYS – Naya Yoga cllass
Tiitlle off the cllass: Sadhana Wiitryh: the yoga off the soull
Presentatiion off the book: Ell Arte dell Yoga en Parejja
(Maiin Hallll)

18.00 Associiatiion of Hungariian Yoga Teachers –
Master Aranka Keseru Saraswatii
Workshop: Journey to the Inner Peace viia the Chakras –
Chakra mediitatiion (Hallll B)

19.30 DINNER

20.30 CULTURAL PROGRAM

Sunday, 29TH MAY

6.00 ISKCON: Master Vaiiyasakii Dasa
Mantra Yoga Mediitatiion: Japa and Kiirtan
(Maiin Hallll)

7.30 Centre de Yoga Iyengar de Pariis – Master
Sriicharan Faeq Biiriia
Yoga cllass: Presentatiion and practiice off Iyengar yoga.
(Maiin Hallll)

7.30 London Sevashram Sangha – H.H. Swamii
Niirlliiptánanda
Lecture: ‘‘The Need ffor a New Worlld Order (Hallll B)

9.00 BREAKFAST

10.15 Hiindu Forum of Europe – Master Mahaprabhu
Dasa
Lecture: Reffllectiions on the Use off the Word Yoga (Maiin Hallll)

10.15 SANATANA DHARMA – Master Madhavacarya
Lecture: A New Sociiety through Chakra Clleansiing (by
Madhavacharya) (Hallll B)

11.00 Short Break

11.05 Portuguese Yoga Confederatiion: Master
Svámiinii Chandra Devíí
Maha-Sadhana (Maiin hallll)

11.05: Yoga Súrya – Academy of Yoga & Mediitatiion –
Master Veda Chaiitanya
Workshop: ”Priinciipalls off Movement iin Yoga Exerciise” (Hallll B)

13.30 LUNCH

15.30 Yoga Viidya – Sukadev Bretz
Lecture: Yoga – Practiice ffor iindiiviiduall peace, iinterpersonall
peace and worlldpeace (Maiin Hallll)

15.30 Centre Santosha – Thiierry Van Brabant
Workshop: The physiiollogiicall effffects off the ASANAS on the
cardiio-vascullar, respiiratory and llocomotor systems. (Hallll B)

16.15 ISKCON: Master Vaiiyasakii Dasa
(Maiin Hallll)

17.15 Conclludiing Sessiion

GENERAL PROGRAM
27. – 29.5. (Friday to Sunday) 3 days of workshops, lectures and classes
29.5. (Sunday evening) pre-closing ceremony in Radhadesh
31.5. (Tuesday) closing event in the European Parliament in Brussels

PARTICIPANTS
– Portuguese Yoga Confederation, Portugal
– Sulislaw Institute of Yoga and Ayurveda, Poland
– Yoga Vidya, Germany
– Sanatana Dharma, Spain
– Federación Española de Yoga Satsanga, Spain
– Russian Classical Yoga Federation, Russia
– London Sevashram Sangha, UK
– Association of Hungarian Yoga Teachers, Hungary
– Yoga Surya – Academy of Yoga & Meditation, Czech Republic
– Helenic Assoctiation of Hatha Yoga, Greece
– Centre Santosha, Belgium
– Pauls Stradinš Clinical University Hospital, Latvia
– ISKCON/Bhaktivedanta College, Belgium

Rövid leírás

II European Yoga Congress

‘The Relevance of Yoga for the European Society and for World Peace’

Date: 27.-29. May and 31. May
Venue: ISKCON Radhadesh, Durbuy and European Parliament, Brussels

GENERAL PROGRAM

27. – 29.5. (Friday to Sunday) 3 days of workshops, lectures and classes
29.5. (Sunday evening) pre-closing ceremony in Radhadesh
31.5. (Tuesday) closing event in the European Parliament in Brussels

PARTICIPANTS
– Portuguese Yoga Confederation, Portugal
– Sulislaw Institute of Yoga and Ayurveda, Poland
– Yoga Vidya, Germany
– Sanatana Dharma, Spain
– Federación Española de Yoga Satsanga, Spain
– Russian Classical Yoga Federation, Russia
– London Sevashram Sangha, UK
– Association of Hungarian Yoga Teachers, Hungary
– Yoga Surya – Academy of Yoga & Meditation, Czech Republic
– Helenic Assoctiation of Hatha Yoga, Greece
– Centre Santosha, Belgium
– Pauls Stradinš Clinical University Hospital, Latvia
– ISKCON/Bhaktivedanta College, Belgium

A magyar küldöttség fotói

Kattints a képre és a nyilakkal tudsz lapozni

Az MJSZ elnökének, Keserű Aranka Szaraszvatinak beszámolója az útról

II. EURÓPAI JÓGAKONGRESSZUS

ÓM ÓM ÓM
Kedvesek!

Korábban már biztosan értesültetek arról, hogy meghívást kaptam a II. Európai Jógakongresszusra és az Európai Parlamentbe Belgiumba, ahol az Magyar Jógaoktatók Szövetségét (MJSZ) és a magyar jógaközösséget képviselhettem.

Szeretném kifejezni végtelen hálámat annak a 8 karma jóginak, akik velem tartottak az úton. Önzetlen munkájukkal jó hírét vitték a magyar jógaközösségnek.

A II. Európai Jógakongresszusnak a belgiumi ISKCON adott otthont DurbuybanRadhadesh Ásramában (Belgium).

A Jógakongresszus szervezője az Európai Jógakonföderáció, amely egy portugáliai jógaszerzetes Szvámí Ámrita Szúrjánanda Dzsagad Guru nevéhez fűződik. A Dzsagad Guruazt jelenti „a világ mestere”. Ezt a címet Indiában kapta az emberiség megvilágosodása érdekében tett munkásságának elismeréseként. 2014-ben az ő kezdeményezésére megalakult az Európai Jógakonföderáció Portugália-Belgium-Spanyolország-Németország-Anglia-Oroszország jógaképviseletei által. Mára 12 európai ország tagja a szervezetnek.
A Jógakonföderáció az emberiség megvilágosodását és a világbékét hivatott szolgálni.

Örömmel bejelenthetem, hogy a II. Európai Jógakongresszus keretén belül a Magyar Jógaoktatók Szövetsége felvételt nyert az Európai Jógakonföderációba.
Nagy megtiszteltetés ez, mert tagságot csak meghívás alapján lehet kiérdemelni.
A tagságvállalással kinyilvánítottuk, hogy az MJSZ és általa a magyar jógaközösség is részt vállal a misszió nemes küldetésében.

A II. Európai Jógakongresszus (május 27-29.) témája:

„A jóga hatása az európai társadalomra és a világbékére” volt.

A 3 napos nemzetközi programon 12 európai ország jógamesterei és jógaoktatói adtak elő, de a kulturális programokat lett, amerikai és indiai művészek színesítették.

Szinte minden előadás lényege az volt, hogy „a világ békéje az egyén harmóniájától, békéjétől függ. Minél több békés ember él a világban, annál nagyobb az elfogadás és egyetértés is a világban. Mivel a jóga minden eszköze ezt a célt szolgálja, ezért értéke felbecsülhetetlen a világ békés átalakulásában. Minden egyes egyéni gyakorlásunkkal hozzájárulunk a globális harmóniához. Gyakoroljuk a jógát, legyünk boldogok, és sugározzuk a békét!”

A Jógakongresszus emelkedett, szeretetteljes hangulatban telt. A három nap a béke jegyében zajlott, mely egyre inkább átitatta tudatunkat. A nyelvi, nemzeti különbségek feloldódtak ebben a különleges szeretetteljes légkörben.

A záró ünnepségen megtudtuk:

  • a következő Jógakongresszus időpontját és helyszínét:
    2018. május, Párizs
    , melynek házigazdája a párizsi IYENGAR Jógaközpont lesz.
  • A Jógakongresszust UNESCO-s felszólalással köti össze a Jógakonföderáció.
  • Meghallgattuk és elfogadtuk az Európai Parlamentnek benyújtandó petíciószövegét, melyet a tagországok képviselői alá is írtak.

Az Európai Parlament zárt-ülésére május 31-én került sor Brüsszelben, ahol szintén a Jógakongresszus témájában adtunk elő. A jóga jótékony hatásai mellett hangsúlyoztuk, hogy a jóga NEM vallás, hanem egy olyan gyakorlati eszköz, melyet mindenki használni tud.
A vallásos ember hitét elmélyíti, a nem hívő világnézetét széleskörűvé teszi. A jóga kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül mindenkinek harmóniát, békét, biztonságot ad. Mindezek által szorgalmaztuk, hogy a jóga váljon a közoktatás részévé.

Az Európai Parlamentnek szóló petíciót benyújtottuk, az előadásokat dokumentálták hanganyag formájában.

Az Európai Jógakonföderáció elnökének Szvámí Ámrita Szúrjánanda Mahárádzsa parlamenti beszédét és a benyújtott petíció szövege magyar fordításban ITT  található. Kérésre közreadom az általam elhangzott beszédek szövegét: A félelem legyőzése – út a békéhez, Európai Parlamenti beszéd.

 

Szívből köszönöm mindenki egyéni és a közös munkába tett erőfeszítését.
Kívánom, hogy ez az elismerés erősítse hitünket, kitartásunkat az önzetlen szolgálatban, és az egyéni szádhanánkban (jógagyakorlásunkban). Jógaoktatóként pedig mindig emlékezzünk arra, hogy a jógaoktatás célja, hogy hozzásegítsük tanítványainkat a bennük lakozó határtalan béke forrásának megtalálásához.

„Adj és adj! Amit kapsz, az a megélhetésedet gyarapítja, ám amit adsz, az az egész életedet. Mindig adj, adj és adj! Ez a bőség és az isteni élet titka.

-Srí Szvámí Sivánanda

Végtelen szeretettel: Szaraszvatí Keserű Aranka
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

Budapest, 2016. június 4.

Share This