Please try entering https://graph.facebook.com/1057014711050980/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

II. Európai Jógakongresszus

Beszámoló az MJSZ magyar küldöttségétől
A kongresszus programja

Friday, 27TH MAY

12.00 Pre-opening Session

13.30 LUNCH

15.30 Official Opening
Invocation: ‘Ganesha Sharanam’ by Omkára Choir
Initial words by all Yoga Masters

16.45 Break

17.00 London Sevashram Sangha – H.H. Swami Nirliptánanda
Lecture: ‘Practice Yoga for a Better Society and a Safer World’ (Main Hall)

17.45 Sulislaw Institute of Yoga and Ayurveda – Dr. Bhandari Chandra Mohan
Lecture: ‘Holistic Health and Wellness Management through Yoga and Ayurveda’
(Main Hall)

18.30 FEYS – Master Surabhi – Lecture: ‘The Relevance of Yoga for the European Society and for World Peace’ (Main Hall)

18.30 Paul Stradins Clinical University Hospital – Prof. Valdis Pirags – Lecture – (Hall B)

19.30 DINNER

20.30 CULTURAL PROGRAM

Saturday, 28TH MAY
6.00 Portuguese Yoga Confederatiion: H.H. Jagat
Guru Amrta Suryánanda Mahá Rája
Guiided Mediitatiion and Kiirtan (Maiin Hallll)

7.30 Yoga Viidya – Master Sukadev Bretz
Yoga Cllass: Pranayama, Asanas, Rellaxatiion and Mediitatiion
(Maiin Hallll)

7.30 Sulliisllaw Instiitute of Yoga and Ayurveda –
Bhandarii Chandra Mohan
Workshop: Understandiing sciience off Yoga workouts ffor
assured resullts (Hallll B)

9.00 BREAKFAST

10.15 Associiatiion of Hungariian Yoga Teachers –
Master Aranka Keseru Saraswatii
The way to Peace – Conqueriing Fear (based on the teachiing
off Master Siivananda) (Maiin Hallll)

11.00 Centre de Yoga Iyengar de Pariis – Master
Sriicharan Faeq Biiriia
Lecture: ‘‘Yoga: ffrom sellff-diisciiplliine to ffreedom’’ (Maiin Hallll)

11.45 BREAK

12.00 SANATANA DHARMA – Master Madhavacarya
Workshop: Chakras Openiing and Harmoniisiing
(Maiin Hallll)

12.00 Bhaktii Yoga Teacher”s Associiatiion (ISKCON)
– Master Atma Yogii Dhiira
Workshop: ‘‘Mantra Yoga System ffor Teachers and Students’’
(Hallll B)

13.30 LUNCH

15.30 Centre Santosha – Master Thiierry Van Brabant
Lecture: ‘‘The theory and practiice off “PARINANA’’ (Maiin Hallll)

16.15 Russiian Cllassiicall Yoga Federatiion – Masters
Valleriia Alliikiina & Daniiell Korollev
Yoga Cllass: Pranayama, Asanas, Rellaxatiion and Mediitatiion
(Maiin Hallll)

16.15 Yoga Súrya – Academy of Yoga & Mediitatiion –
Master Veda Caiitanya
Lecture: ‘‘The Vallue off Cllassiicall Yogiic Educatiion as an
Allternatiive to the Modern Yoga Trends’’ (Hallll B)

17.00 BREAK

17.15 ISKCON – H.H. Yadunandana Swamii
Lecture: ‘‘The Power off Bhaktii iin Yoga’’
(Hallll B)

18.00 FEYS – Naya Yoga cllass
Tiitlle off the cllass: Sadhana Wiitryh: the yoga off the soull
Presentatiion off the book: Ell Arte dell Yoga en Parejja
(Maiin Hallll)

18.00 Associiatiion of Hungariian Yoga Teachers –
Master Aranka Keseru Saraswatii
Workshop: Journey to the Inner Peace viia the Chakras –
Chakra mediitatiion (Hallll B)

19.30 DINNER

20.30 CULTURAL PROGRAM

Sunday, 29TH MAY

6.00 ISKCON: Master Vaiiyasakii Dasa
Mantra Yoga Mediitatiion: Japa and Kiirtan
(Maiin Hallll)

7.30 Centre de Yoga Iyengar de Pariis – Master
Sriicharan Faeq Biiriia
Yoga cllass: Presentatiion and practiice off Iyengar yoga.
(Maiin Hallll)

7.30 London Sevashram Sangha – H.H. Swamii
Niirlliiptánanda
Lecture: ‘‘The Need ffor a New Worlld Order (Hallll B)

9.00 BREAKFAST

10.15 Hiindu Forum of Europe – Master Mahaprabhu
Dasa
Lecture: Reffllectiions on the Use off the Word Yoga (Maiin Hallll)

10.15 SANATANA DHARMA – Master Madhavacarya
Lecture: A New Sociiety through Chakra Clleansiing (by
Madhavacharya) (Hallll B)

11.00 Short Break

11.05 Portuguese Yoga Confederatiion: Master
Svámiinii Chandra Devíí
Maha-Sadhana (Maiin hallll)

11.05: Yoga Súrya – Academy of Yoga & Mediitatiion –
Master Veda Chaiitanya
Workshop: ”Priinciipalls off Movement iin Yoga Exerciise” (Hallll B)

13.30 LUNCH

15.30 Yoga Viidya – Sukadev Bretz
Lecture: Yoga – Practiice ffor iindiiviiduall peace, iinterpersonall
peace and worlldpeace (Maiin Hallll)

15.30 Centre Santosha – Thiierry Van Brabant
Workshop: The physiiollogiicall effffects off the ASANAS on the
cardiio-vascullar, respiiratory and llocomotor systems. (Hallll B)

16.15 ISKCON: Master Vaiiyasakii Dasa
(Maiin Hallll)

17.15 Conclludiing Sessiion

GENERAL PROGRAM
27. – 29.5. (Friday to Sunday) 3 days of workshops, lectures and classes
29.5. (Sunday evening) pre-closing ceremony in Radhadesh
31.5. (Tuesday) closing event in the European Parliament in Brussels

PARTICIPANTS
– Portuguese Yoga Confederation, Portugal
– Sulislaw Institute of Yoga and Ayurveda, Poland
– Yoga Vidya, Germany
– Sanatana Dharma, Spain
– Federación Española de Yoga Satsanga, Spain
– Russian Classical Yoga Federation, Russia
– London Sevashram Sangha, UK
– Association of Hungarian Yoga Teachers, Hungary
– Yoga Surya – Academy of Yoga & Meditation, Czech Republic
– Helenic Assoctiation of Hatha Yoga, Greece
– Centre Santosha, Belgium
– Pauls Stradinš Clinical University Hospital, Latvia
– ISKCON/Bhaktivedanta College, Belgium

Rövid leírás

II European Yoga Congress

‘The Relevance of Yoga for the European Society and for World Peace’

Date: 27.-29. May and 31. May
Venue: ISKCON Radhadesh, Durbuy and European Parliament, Brussels

GENERAL PROGRAM

27. – 29.5. (Friday to Sunday) 3 days of workshops, lectures and classes
29.5. (Sunday evening) pre-closing ceremony in Radhadesh
31.5. (Tuesday) closing event in the European Parliament in Brussels

PARTICIPANTS
– Portuguese Yoga Confederation, Portugal
– Sulislaw Institute of Yoga and Ayurveda, Poland
– Yoga Vidya, Germany
– Sanatana Dharma, Spain
– Federación Española de Yoga Satsanga, Spain
– Russian Classical Yoga Federation, Russia
– London Sevashram Sangha, UK
– Association of Hungarian Yoga Teachers, Hungary
– Yoga Surya – Academy of Yoga & Meditation, Czech Republic
– Helenic Assoctiation of Hatha Yoga, Greece
– Centre Santosha, Belgium
– Pauls Stradinš Clinical University Hospital, Latvia
– ISKCON/Bhaktivedanta College, Belgium

A magyar küldöttség fotói

Kattints a képre és a nyilakkal tudsz lapozni

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

Az MJSZ elnökének, Keserű Aranka Szaraszvatinak beszámolója az útról

II. EURÓPAI JÓGAKONGRESSZUS

ÓM ÓM ÓM
Kedvesek!

Korábban már biztosan értesültetek arról, hogy meghívást kaptam a II. Európai Jógakongresszusra és az Európai Parlamentbe Belgiumba, ahol az Magyar Jógaoktatók Szövetségét (MJSZ) és a magyar jógaközösséget képviselhettem.

Szeretném kifejezni végtelen hálámat annak a 8 karma jóginak, akik velem tartottak az úton. Önzetlen munkájukkal jó hírét vitték a magyar jógaközösségnek.

A II. Európai Jógakongresszusnak a belgiumi ISKCON adott otthont DurbuybanRadhadesh Ásramában (Belgium).

A Jógakongresszus szervezője az Európai Jógakonföderáció, amely egy portugáliai jógaszerzetes Szvámí Ámrita Szúrjánanda Dzsagad Guru nevéhez fűződik. A Dzsagad Guruazt jelenti „a világ mestere”. Ezt a címet Indiában kapta az emberiség megvilágosodása érdekében tett munkásságának elismeréseként. 2014-ben az ő kezdeményezésére megalakult az Európai Jógakonföderáció Portugália-Belgium-Spanyolország-Németország-Anglia-Oroszország jógaképviseletei által. Mára 12 európai ország tagja a szervezetnek.
A Jógakonföderáció az emberiség megvilágosodását és a világbékét hivatott szolgálni.

Örömmel bejelenthetem, hogy a II. Európai Jógakongresszus keretén belül a Magyar Jógaoktatók Szövetsége felvételt nyert az Európai Jógakonföderációba.
Nagy megtiszteltetés ez, mert tagságot csak meghívás alapján lehet kiérdemelni.
A tagságvállalással kinyilvánítottuk, hogy az MJSZ és általa a magyar jógaközösség is részt vállal a misszió nemes küldetésében.

A II. Európai Jógakongresszus (május 27-29.) témája:

„A jóga hatása az európai társadalomra és a világbékére” volt.

A 3 napos nemzetközi programon 12 európai ország jógamesterei és jógaoktatói adtak elő, de a kulturális programokat lett, amerikai és indiai művészek színesítették.

Szinte minden előadás lényege az volt, hogy „a világ békéje az egyén harmóniájától, békéjétől függ. Minél több békés ember él a világban, annál nagyobb az elfogadás és egyetértés is a világban. Mivel a jóga minden eszköze ezt a célt szolgálja, ezért értéke felbecsülhetetlen a világ békés átalakulásában. Minden egyes egyéni gyakorlásunkkal hozzájárulunk a globális harmóniához. Gyakoroljuk a jógát, legyünk boldogok, és sugározzuk a békét!”

A Jógakongresszus emelkedett, szeretetteljes hangulatban telt. A három nap a béke jegyében zajlott, mely egyre inkább átitatta tudatunkat. A nyelvi, nemzeti különbségek feloldódtak ebben a különleges szeretetteljes légkörben.

A záró ünnepségen megtudtuk:

  • a következő Jógakongresszus időpontját és helyszínét:
    2018. május, Párizs
    , melynek házigazdája a párizsi IYENGAR Jógaközpont lesz.
  • A Jógakongresszust UNESCO-s felszólalással köti össze a Jógakonföderáció.
  • Meghallgattuk és elfogadtuk az Európai Parlamentnek benyújtandó petíciószövegét, melyet a tagországok képviselői alá is írtak.

Az Európai Parlament zárt-ülésére május 31-én került sor Brüsszelben, ahol szintén a Jógakongresszus témájában adtunk elő. A jóga jótékony hatásai mellett hangsúlyoztuk, hogy a jóga NEM vallás, hanem egy olyan gyakorlati eszköz, melyet mindenki használni tud.
A vallásos ember hitét elmélyíti, a nem hívő világnézetét széleskörűvé teszi. A jóga kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül mindenkinek harmóniát, békét, biztonságot ad. Mindezek által szorgalmaztuk, hogy a jóga váljon a közoktatás részévé.

Az Európai Parlamentnek szóló petíciót benyújtottuk, az előadásokat dokumentálták hanganyag formájában.

Az Európai Jógakonföderáció elnökének Szvámí Ámrita Szúrjánanda Mahárádzsa parlamenti beszédét és a benyújtott petíció szövege magyar fordításban ITT  található. Kérésre közreadom az általam elhangzott beszédek szövegét: A félelem legyőzése – út a békéhez, Európai Parlamenti beszéd.

 

Szívből köszönöm mindenki egyéni és a közös munkába tett erőfeszítését.
Kívánom, hogy ez az elismerés erősítse hitünket, kitartásunkat az önzetlen szolgálatban, és az egyéni szádhanánkban (jógagyakorlásunkban). Jógaoktatóként pedig mindig emlékezzünk arra, hogy a jógaoktatás célja, hogy hozzásegítsük tanítványainkat a bennük lakozó határtalan béke forrásának megtalálásához.

„Adj és adj! Amit kapsz, az a megélhetésedet gyarapítja, ám amit adsz, az az egész életedet. Mindig adj, adj és adj! Ez a bőség és az isteni élet titka.

-Srí Szvámí Sivánanda

Végtelen szeretettel: Szaraszvatí Keserű Aranka
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

Budapest, 2016. június 4.