Kik vagyunk?

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége 2006-ban alakult azzal a szándékkal, hogy minőségbiztosítási rendszert hozzon létre, amely segít eligazodni az egyes jógaoktatók és jógaoktató képzések sokszor nehezen összevethető színvonalának, képzettségi szintjének megítélésében.

A minősítés célja nem értékítélet, hanem egyfelől olyan minimum tudásszint meghatározása, amely elengedhetetlen a jóga biztonságos és hatékony oktatásához, másfelől a lehető legobjektívabb mérce kidolgozása, ami képet adhat az egyes oktatók és iskolák tapasztaltságának, hitelességének mértékében.

 

 

 

olvass tovább

Mi a célunk?

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület átfogó célja a hazai jógaoktatók összefogásának és együttes fellépésénak támogatása a minőségi jógaoktatás érdekében.

Ennek eléréséhez az Egyesület a következő társadalmi célokat kívánja megvalósítani.
I. A hazai jógaoktatók széles körében elismert minősített jógaoktatói védjegy létrehozása, formalizálása és népszerűsítése.
II. Az Egyesület tagjainak szakmai tudására épülő szakmai önképző, önfejlesztő hálózat kiépítése.
III. Támogatás nyújtása az Egyesület tagjainak a jógaoktatói hivatás, mint szakma művelésében.
IV. Karitatív tevékenységek ösztönzése a karma jóga szellemisége, és az ehhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadásával 

olvass tovább

Mit csinálunk?

Az MJSZE a következő konkrét feladatok megvalósítását tűzi ki célul:

Külső partnerségeket épít a tradíciókkal, jógastúdiókkal, valamint a hazai jógaélet közszereplőivel

Transzparens, mindenki által átlátható, rendszerszerűen felépített belső működést valósít meg, melyben a mindenki számára egyértelműen megfogalmazásra kerülnek a közös célok, s melyek megvalósítása a munkacsoport vezetők elképzeléseinek és faladatainak összehangolására épül.

Az Egyesület a jógaoktatói minősítés standardjainak létrehozásával egy jól dokumentált, objektív eljárási folyamatot hoz létre, a jógaoktatói minősítési kérelmeket elbírálja, s minősített oktatói nyilvántartás vezet.

Minimális, a jógára jellemző etikai követelményeket tartalmazó kódexet dolgoz ki.

A jógaoktatók és szervezetek területi nyilvántartásával, annak minél szélesebb körben történő publikálásával elősegíti, hogy minden érdeklődő megtalálja a hozzá legközelebb eső garantált minőségű jógaoktatást.

Marketing tevékenységet végez az Egyesület Minősített Oktatói Védjegy ismertségének és társadalmi elfogadottságának növelése érdekében.

Tradícióközi szakmai programokat szervez, ezzel megteremti egy tradíciókat összekötő szakmai hálózat alapjait.

A kezdő jógaoktató generáció számára szakmai támogatást nyújt.

Olyan programokat, előadásokat, műhelyeket szervez, melyek a jógaoktatói hivatás, mint szakma megvalósításában segítik a hazai jógaoktatókat.

Az oktatókat szakmailag támogatja a karma jóga szellemisége, és az ehhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadásával.

Karitatív programokat szervez azok számára, akik jógázni szeretnének, de anyagilag ez nehézséget okoz nekik.

Rendszeres igényfelmérést, információgyűjtést végez a tagok körében az Egyesület munkájára vonatkozóan, s ez alapján saját tevékenységeinek körét és azok szerveződését folyamatosan továbbfejleszti. 

olvass tovább